fbpx

TR DOMAİN EVRAKLARI

TR Domain için Gerekli Tüm Evrakları Burada Bulabilirsiniz.

Evrak Gerektiren Alan Adları

TR Domain Evrakları  “.tr” uzantılı domain adları ülkemizde resmi olarak ICANN ve IANA desteği ile  ODTÜ tarafından www.nic.tr web adresi üzerinden yapılmaktadır. “.tr” uzantılı alan adınızı tescilletmek için gerekli olan form, dilekçe, ticari evrak, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi evrakların fax, e-posta veya posta aracılığı ile iletmeniz gerekmektedir.

  TR Domain Evrakları doldururken evrakların okunaklı ve hatasız bir şekilde yazıldığından emin olmanız gerekmektedir. Türkçe karakterli alan adlarının da hayata geçmesi ile bu işlem çok önemli bir hale geldi. Düzenli yapılmayan başvurularda tescil işlemi istemediğiniz bir şekilde tescille sonuçlanabilir bu size hem zaman kaybına hem de para kaybına yol acar.

Başvurularınızda belgelerinizin üzerine domain adınızı eğer varsa takip numaranızı kaydetmenizi tavsiye ederiz aksi durumlarda başvurularınız için yanlış işlem yapıla biliri veya başvurunuz zamanında işleme alınamayabilir bu durum gecikmelere neden olur.

Evrak Gerektirenler Alan Adları

COM.TR tescilletmek için aşağıda bulunan belgelerden faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesini iletmeniz yeterli olacaktır.

 • İsim-Soyisim.com.tr için, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgileriniz ile uyuşan alan adınız bulunduğu başvuru belgesini iletmeniz gerekmektedir. Göndermiş olduğunuz başvuru formu ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerinin uyuşmaması veya Mernis sisteminde oluşacak bir hata için göndereceğiniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerinizi içeren fotokopi veya resmi web sayfasından alacağınız çıktı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızın olduğundan mutlaka emin olunuz.
 • Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için, bu başvurularınızda aşağıda buluna üç belgeden size uygun olan bir tanesi göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Türkiye Ticaret odasından alınmış ve geçerliliği olan “Ticari sicil Kayıt Belgesi”, Oda Sicil Kayıt Belgesi”, “Faaliyet Kayıt Belgesi” veya Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlamış olan ticari ünvanın bulunduğu gazete.
 • Türkiye Cumhuriyetinin yetki vermiş olduğu Türk Paten ve Markası Kurumundan almış olduğunuz Marka Başvurusu veya Marka Tescil Belgesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınmış olduğunuz Ticari Sicil Gazetesi ya da Sicil Tasdiknamesi.

.COM.TR Alan Adlarının Transfer İşlemlerinde Gereken Evraklar

 • Transfer edilmek istenen domain firma tarafından tescil edilmiş ise firmaya ait imza sirküleri ve idari sorumluluk değişiklik formunun firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulmuş olması ve bu evrakın kaşeli imzalı olarak gerekli yerlere iletilmesi gerekmektedir.
 • Transfer edilmek istenilen alan adı marka tescili ile kayıt edilmiş ise;
 • Marka Tescili tekil kişiler üzerine kayıt edilmiş ise marka tescil belgesi yanı sıra üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ve idari değişiklik formunu imzalı olarak yetkili mercilere göndermesi gereklidir.
 • Şayet marka tescili bir firma üzerine yapılmış ise firmanıza ait marka tescil belgesi ile birlikte imza sirküleri ve idari değişiklik formunu eksiksiz olarak doldurularak yetkili mercilere iletilmesi gerekmektedir.
 • ORG.TR

.ORG.TR uzantısı tescil ettirmek için belediye, dernek, vakıf, STK vb. kuruluşlara ayrılmış alan adı uzantılarıdır. Bu uzantılar Dernek, Vakıf ve Kar amacı gütmeyen kuruluş olunması gereklidir.

 • Dernek yada Vakıfların alan adı uzantısı tescil ettirmesi için gerekli evraklar;
 • Domain Adı tahsis formu dilekçesi
 • Dernekler için iç tüzüğünü gösteren belgenin onaylı ilk üç sayfası ve son sayfası
 • Vakıflar için ise vakıf yönetimi tarafından onaylı vakıf senedi ve vakıf iç tüzüğünün ilk üç sayfası ve son sayfası
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşların alan adı uzantısı tescil ettirmek için gerekli olan evraklar;
 • Domain adı tahsis formu dilekçesi
 • Kar amacı gütmeyen programların “.org.tr” alan adı uzantısına başvurmaları için en az üç STK’dan destek yazısı alması gerekmektedir.

.ORG.TR Alan Adı Uzantısını Transfer Etmek İçin Gerekli Belgeler ise;

 • Dernek veya Vakıf Tüzüğünün onaylı ve kaşeli ilk beş sayfası ve İdari Sorumlu Değişiklik formu gerekmektedir.

.net.TR

 • .net.tr bu tür alan uzantısı web üzerinde katma değeri yüksek e-posta, tarama, portal vb. çözümler sunan büyük ölçekli hizmet veren servis sağlayıcılar veya ticari faaliyet gösteren firmalar ve tüzel kişiler için oluşturulmuş bir alt alan adıdır. Bu alan adı uzantısını alacak firmaların veya tüzel kişilerin sunacakları hizmet ile ilgili gerekli koşulları en az 3 ay içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Gerekli koşulları oluşturanların başvuruları kabul edilecektir. Bunların yanı sıra iletişim hizmetleri web ortamına taşımasına ve toplum yararına olan toplumsal katılımı artırmayı hedefleyen projelerinde kapsamaktadır. Bu tanıma uyan tüzel kişiler ya da firmalar.net.tr uzantılı alan adı talebinde bulunabilirler.
  • İnternet Servis Sağlayıcılar için Gerekli Evraklar;
  • Alan adı tahsisi dilekçe formu
  • Bilgi Teknolojileri Kurumundan (BTK) alınmış, İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) BTK onaylı Genel İzin Belgesi
  • BTK dan alınmış yer sağlayıcı belgesi
  • İnternet tabanlı faaliyet gösteren firmalar veya tüzel kişilerin başvurularının ayrıntılarını içeren belgeleri ve .com, .net vb. uzantılı web sayfa adreslerini içeren imzalı bir dilekçe
  • Firma unvanına ile başvurularda Türkiye Ticaret Odasından alınmış ticari sicil kayıt belgesi
  • Tüzel kişiler için ise üzerinde Türkiye Cumhuriyeti T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Kişisel Başvurularda ise;
  • Alınmak istenen alan adı uzantısı için marka tescil belgesi
  • .net.tr başvuru dilekçesi
  • Alan adı kayıt formu
  • Marka tescili kişi adına ise T.C kimlik numaralı nüfus kimlik fotokopisi
  • Marka tescili firma adına ise onaylı ticaret sicil belgesi ya da faaliyet belgesi
  • .net.tr uzantısının ne amaçla kullanılacağını anlatan el ile yazılmış ıslak imzalı dilekçe

  NOT: İnternet hizmeti vereceğini beyan eden kişi veya firmaların sunacağı hizmet ile ilgili olarak bir web sayfası hazırlamadığı takdirde başvuru yaptığı “.net.tr” uzantılı başvurusunun silineceğini kabul ettiği bir dilekçede hazırlaması ve bunu gerekli mercilere iletmesi gerekmektedir.

  NET.TR TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

  • Kaşeli ve imzalı idari sorumlu değişiklik formu
  • Firmalar için imza sirküleri
  • Şahıslar için T.C Kimlik numaralı kimlik fotokopisi
  • BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı Belgesi
 • EDU.TR

Bu alan adları Türkiye Cumhuriyetinde eğitim veren ve Yüksek Öğretim Kurumu Tarafından tanınan üniversite ve dengi eğitim veren okullar için ayrılmış alan adlarıdır. Bu alan adı uzantısı sadece Türkiye Cumhuriyetinden eğitim veren üniversitelere verilecek biçimde sınırlandırılmıştır.

 • .edu.tr alan adı uzantısının tescillenmesi için başvuru yapan üniversitenin tarafından verilen antetli kağıt üzerine imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.
 • GOV.TR

.gov.tr alan adları devlet kuruluşlarının kullanımı için tahsis edilen alan adı uzantılarıdır. Bu alan adı uzantılarını Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, Valilikler, Kaymakamlık gibi resmi kurumlar kullanabilir.

 • Bu alan adlarını tahsis etmek için alan adının tahsis edileceği en üst makamdan kurumun antetli kâğıdı üzerine yazılmış ve imzalanarak onaylamış dilekçenin ilgili kurumlara iletilmesi gerekmektedir.
 • İllerde ise bu alan adlarının tescillenmesi için yetkili mülki amirlik valiliklerdir.
 • İlçelerde ise bu işlem için yetkilendirilmiş mülki amirlik kaymakamlıklardır.
 • K12.TR

.k12.tr bu alan adı uzantısı için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca onay verilmiş eğitim kurumları için geçerlidir. Bu alan adı sadece Türkiye Cumhuriyetinde eğitim veren Okul öncesi, lise, ilköğretim, dengi eğitim kurumlar ile sınırlandırılmıştır.

Bu uzantıya başvura yapacak devlet okullarının ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlükler tarafından onaylanmış ve imzalanmış alan adı tahsisi formunu doldurması gerekiyor.

Özel okulların ise MEB’den verilen onaylı kurum açma izin belgesi, belediyelerden alınmış iş yeri açma ruhsatı ve alan adı tahsisi formu doldurup talepte bulunması gerekmektedir.Okul öncesi eğitim veren kreşlerin ise MEB’den veya Sosyal hizmetler çocuk esirge kurumundan almış oldukları onaylı kurum açma izinleri ile domain adı tahsis formunun imzalı ve kaşeli olarak göndermeleri gerekmektedir.

 • .k12.tr alan adlarının transferinde ise yukardaki belgelere ek olarak idari sorunlu değişiklik formu istenmektedir.
 • BEL.TR

Bu alt alan adı uzantısı sadece Türkiye Cumhuriyeti Belediye ve Teşkilatları ile sınırlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren belediye teşkilatlarının bu alan adı alt uzantısı alma ihtimalleri yoktur.

 • Bu ala adı uzantısını kaydedilebilmesi için başvuruda bulunan belediyenin antetli bir kâğıt üzerine başvuru dilekçesi yazması ve bu dilekçenin belediye başkanı tarafından imzalı ve onaylı olması ve bu dilekçenin gerekli mercilere iletilmesi gerekmektedir.
 • Bu kurala ek olarak .tr alt alan adı uzantısı için Türkiye Cumhuriyeti ve ODTÜ tarafından belirlenmiş tüm kurallarda uygun olması gerekmektedir.
 • Alan adı transferi için imzalı ve onaylı alan adı sorumlu değişiklik formu gerekmektedir.
 • AV.TR

Bu uzantı türü hukuk büroları, avukatlık ortaklıkları ve serbest çalışan avukatlar arasında kullanılan bir uzantıdır. Bu alan adı uzantısına başvurulabilmesi için başvuru sahibinin Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı olması gerekmektedir.

Bu alan adı uzantısını tescil ettirmek için yapılması gerekenler;

 • Bu alan adı uzantısı alabilmek için gerekli dokümanları https://www.barobirlik.org.tr/avtr/ web adresinden bulabilirsiniz. Bu dokümanlar 3 ana başlık şeklinde başvuru sahiplerine sunulmuştur.
 • Bu alan adı uzantısı tescil ettirmek için yapılan başvuru için Türkiye Barolar Birliği web sayfasındaki dokümanların doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben yetkili firma ve TBB bilişim koordinatörlüğü ile alan adının tahsis kuralları çerçevesinde denetlenip uygun olan alan adlarına onaylanacak. Onay verilmesinden sonra alan adı onaylanacak ve hizmete sunulacaktır. Alan adı tahsisi konusunda tek yetkili merci Türkiye Barolar Birliği’dir.
 • Şahsen başvuru yapmak isteyen avukatların başvuru sırasında başvuru sahibinin soyadı.av.tr veya adısoyadı.av.tr şeklinde olmasına dikkat etmelidir. Ad.av.tr olarak yapılan başvuralar onaylanmayacaktır.
 • DR.TR

.dr.tr alan adı uzantısı yalnızca sağlık sektöründe çalışan ve lisanslı doktorluk yapabilen Türk Tabipler Birliğine Üye Doktorlara tahsis edilmiş bir alan adı uzantısıdır. Bunlar dışında hastaneler ve sağlık bakanlığına ait birinci basamak sağlık kuruluşları faydalanabilir. Bu alt alan adı sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların hizmet sayıları artırmak mesleki kullanımda internet alt yapısını kullanımı yaygınlaştırmak ve hekimlerin topluma katkılarını artırmak ve mesleki gelişimlerini yüksek seviyelere çıkarmayı amaçlamıştır. Bu alt alan adı ile ilgili tüm kurallar Türkiye Tabipler Birliği Başkanlığına (TBB) verilmiş ve tek yetkili kurum olarak atanmıştır.

 • Bu alan alan adı uzantısın başvurmak için TBB den istenen belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeleri ttb.org.tr/drtr adresinden bulabilirisiniz.
 • Bu alan adının tahsisinde TBB’nin onay yazısı dikkate alınmaktadır. Alan adı tahsisinde TBB tek yetkili kurumdur.
 • Bu alan adı tahsisinde ilk başvuran alır kuralı geçerlidir.
 • Bu alan adı tahsisinde TTB ve ODTÜ tarafından belirlenmiş genel ilke ve kurallar geçerlidir.
 • Bu kurallar ve ilkeler TBB resmi web sitesinden açıklanmıştır.
 • Tahsisi edilen bu alan adında bulunan içerik sorumluğu alan adını tahsis ettiren doktorlara aittir. İçerikten hiçbir zaman onay veren TBB veya yetkilendirdiği makamların sorumlulukları yoktur.
 • Web sayfasında bulunan içeriklerin şikayeti için Türk Tabipler Birliği Bilişim Birimine ulaşılacak bilgilerin belirlenmiş boyutlarda ve görünür bir şekilde konulması zorunludur.
 • Başvuru sırasında başvuru sahibin TTB ne üye olması, üye değilse Tabipler Birliği tarafından istenen onaylı doktorluk belgesinin (tıp fakültesi diploması, uzmanlık belgesi ) muhtarlık veya nüfus müdürlüğü tarafından onaylı nüfus cüzden örneği, ikametgâh ilmühaberi çalışıyor ise çalıştığı kurumun veya kuruluşun onaylı belgelerini yetkili kuruma iletmesi mecburidir.
 • Doktorların alan adı başvurusu yapmaları durumunda tahsis edilecek alan adı [isimikicisim(varsa)soyisim.dr.tr] şeklinde olacaktır
 • Bir ortaklık söz konusu ise başvuru sırasında bir veya birkaç hekimin birlikte alan adı talebinde bulunmaları gerekmektedir.
 • Ortaklık başvuralı sırasından diğer çalışanların 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği yasası gereği TBB’ne üyesi olması ve MERKAP ( Türk Tabipler Birliği Merkezi Kayıt Programı)’dan tam ve eksiksiz olan hekimlerin başvuruları onaylanır.
 • MERKAP bilgilileri eksik veya hatalı olan doktorlar ise bu bilgileri bağlı bulundukları tabipler odasından düzeltebilirler. Bu işlem yapıldıktan sonra başvuruları değerlendirmeye alınır.
 • Ortaklık tahsisi yanında her hekim bireysel olarak da başvuruda bulunabilir ve kendi adına tahsis yaptırabilir.
 • Başvuru sırasında istenen belgeleri online olarak TBB ulaştırması gerekmektedir. Onaydan sonra alan adı DNS yönetim alanın tahsisi edilir.
 • Başvuru yapan hekimin hekimlik sıfatı geçici veya kalıcı olarak kaybetmesi, (ölüm, TBB kaydının silimesin, muayenehane kapatılması veya ortaklık feshi gibi ) durumlarda TBB tarafından alan adı res’en durdurulur veya iptal edilir. Alan adı alan hekimler TBB veya yetkilendirilmiş kurumların iptal kararlarını uygulamasını şartsız muvafakat ettiğini kabul ettiği taahhüt etmiş olur.
 • Alan adlarının iptal, iade veya anlaşmazlık olması durumlarında TBB Bilişim Biriminin yetki verdiği tahkim kurumu kararları kabul edilir.
 • Alan adı uzantısı başvurusunda bulunan hekimler alan adı yönetimin TBB tarafından tutulan ve elektronik ortamda bulunan tüm belgeleri delil olarak kabul eder ve buna karşı her türlü itiraz hakkından feragat eder.
 • Alan adı TTB tarafından verilen rehber hizmetinde kullanılır. Bu hizmette yer alacak içeriğe alan adı sahibi karar verir.
 • Bu alan adının tahsisi için talep edilen tüm belgelerin TBB sunulması şarttır. Bu dokümanları ttb.org.tr/eweb/drtr/ adresinden temin edebilirsiniz.
 • Alan adı Transfer işlemi sırasın da ;
 • Kaşeli ve imzalı idari sorumlu değişiklik formu
 • Ve üzerinde T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri
 • POL.TR

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı için tahsis edilmiş bir alan adı uzantısıdır. Bu alan adı tahsisi için başvuruda bulunan birimin Türkiye Emniyet Teşkilatının bir üyesi olması zorunludur. Bu alan adı için Emniyet Genel Müdürlüğünün tarafından kurumun antetli kağıdına yazılmış bir dilekçe ve en üst düzey yetkili kişi tarafından ıslak imza ile imzalanmış ve mühürlenmiş olması zorunludur. Aksi taktirde hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

 • MİL.TR

Bu alan adı uzantısı ise Türkiye Cumhuriyeti’ de faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kurmay Başkanlığına bağlı askeri birlikler için ayrılmış alan adı uzantısıdır. Domain adı uzantısının tahsis edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığının antetli kâğıdı üzerine yazılmış olan ve en üst düzey yetkililer tarafından ıslak imza ile imzalanmış izin belgesi gerekmektedir.

domain1

Evrak Gerektirmeyenler Alan Adları

 • .BİZ.TR & .İNFO.TR
 • Bu alan adları internet üzerinden ticari veya kamusal hizmet sunacak girişimci ve kuruluşlar için ayrılmış bir alan uzantısıdır. Bu tür alan adlarının tahsisi için geçerli kurarlar alan adı tahsisi kurallarından farklı değildir ve tahsisi işlemleri için hiçbir ek evrak istenmez. Bu uzantılar kuruluş kişi ve oluşumların internet üzerinde var olmasını amaçlamaktadır. Bu uzantılar için şahıs veya firmalar başvurabilir. Burada ilk başvuranın başvurusu kabul edilir. Başvuru esnasında alan adı kuruluş ilişkisine hiçbir şekilde bakılmaz. İçerikler ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru sahibinin sorumluluğu altındadır. Domain adı uzantısının tahsisi için başvuruda bulunan şahsin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi yeterli olacaktır.
 • NOT: İletişim bilgilerinin güncellenmesi için evrak istenmektedir. Evrak olmadan güncelleme işlemleri yapılmamaktadır. Kişiye ait kimlik fotokopisi ve alan adı sahip güncelleme formunu doldurularak imzalayıp yetkili firmaya göndermesi gerekiyor.
 • .NAME.TR
 • Bu uzantı türü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kişisel kullanımları için ayrılmış bir alan adı uzantısıdır. Buradaki amaç şahsi alanların ve hizmetlerin artırarak, internetin şahsi kullanımı artırmak şahısların kişisel gelişimleri ve toplumsal katkılarını artırmak amaçlanmıştır. Bu alan adlarını tahsisi sırasından ekstra belgeler istenmemektedir. Diğer alan adı tahsis formaları için geçerli olan ana kurallar geçerli sayılacaktır. Bu tür alan adına başvurularda isim, varsa ikinci isim, soy isim şeklinde olabileceği gibi yalnızca isim veya ad soyadı harfleri kullanılarak alınacağı gibi isim ya da soy ismin sonuna koyulabilecek bir rakam veya bir harfle de alınabilirim.
 • Başvuru esnasında başvuru sahibinin beyanı esas alınacaktır. Başvuru esnasında yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi alan adının iptal edilebileceğini başvuru sahibinin tüm haklarından feragat ettiğini kabul etmesidir. Toplumsal olarak tanınmış kişilerde kendi takma adları ile alan adı başvurusu yapabilirler.
 • .GEN.TR
 • Bu tür alan adı tahsisi sırasında ilk başvuran alır kuralı geçerlidir. Başvurula şahsi veya kurumsal olarak yapılabilmektedir. Alan adı tahsis sırasında her hangi bir ilişki aranmamaktadır. Ve alan adı tahsisi kuralları aynen geçerli sayılacaktır.
 • .WEB.TR
 • Şahsi başvuru yapılabildiği gibi kurumsal olarak bu alan adı için başvurulabilir. İlk başvuranın adına alan adı tescil edilir. Bu alan adından genel alan adı tahsisi kuralları geçerlidir. Başvuru esnasında hiçbir evrak istenmez.
 • .TV.TR

Bu alan adı ulusal alanda yayın yapan tüm devlet, tüzel kişilikler ve özel kişilere tahsis edilmiş alan adı uzantısıdır. Alan adını tescilleyebilmek için televizyonlar filim şirketleri, şahıs, ürün, kampanya vb. isimlerini alabilirler. Alan adı tescili sırasında hiçbir belge istenmemektedir. İlk başvuran alan adını alabilecektir. Yayınlanmış ve yayınlanacak olan proje sahipleri tarafından tescil ettirebilir. Daha yayınlanmamış projelerde ise bir yıllık itiraz askısı ile verilebilir itiraz süresinde projenin belgeleri ile kanıtlanması gerekmektedir.

 • .TEL.TR
 • Bu alan adları Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye’de kullanmakta oldukları telefon numaraları ile bağlantılı olarak tahsisi edilmektedir. Bu alan adalarında da ilk başvuran alır kuralı geçerlidir. Alan adı uzantısı kayıt için her hangi bir belge istenmemektedir. Alan adı kayıt sırasında genel alan adı kuralları geçerlidir. Web sayfası içeri ile ilgili olarak ala adını temin eden firma kesinlikle sorumlu değildir. .tr uzantılı hiçbir alan adı ticari olarak alınıp satılamaz. .tel.tr gibi uzantılar ihtiyaç duyulduğu belge talep edile bilinir. Bu domainlerde sahip değişikli yapılamaz sadece irtibat bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
%d bloggers like this: